Etusivu

Tervetuloa Etelä-Savo ennakoi -sivustolle!

Sivustolta löydät kattavan tietopaketin alueen väestöstä, luonnosta, yrityksistä ja keskeisistä toimialoista. Tervetuloa tutustumaan olitpa sitten alueen asukas, mökkeilijä, matkailija, maakuntaan muuttoa suunnitteleva, työn puolesta alueen kehityksestä tai muuten vaan kiinnostunut! Katse on suunnattu myös tulevaisuuteen: millaisia heikkoja signaaleja ja trendejä kotimaassa tai maailmalla on havaittavissa? Mitä voimme tietää tulevasta nykyisyyden perusteella? Tähän paneudutaan lyhyiden uutispätkien ja esimerkiksi suhdanne- ja trendikatsausten avulla.  Sivusto on työkalu paitsi Etelä-Savoa koskevan tiedon kokoamiseksi ja jakamiseksi niin myös tulevaisuutta koskevan keskustelun mahdollistamiseksi. Ylläpidosta vastaavat Etelä-Savon ELY-keskus ja Etelä-Savon maakuntaliitto. Vaikuta kommentoimalla ajankohtaisia teemoja! Ja lähetä palautetta ylläpitäjille, varsinkin jos sivusto ei vastaa tarpeitasi. Samoin kuin Etelä-Savo, myös sivusto on jatkuvassa muutoksen tilassa.

Ajankohtainen poiminta

Kansainvälistyvä Etelä-Savo –katsaus jäsentää maahanmuuton kokonaisuutta

Etelä-Savossa asui vuonna 2015 yhteensä 150 300 ihmistä, joista noin 3 000 eli 2 prosenttia, oli ulkomaan kansalaisia. He edustivat peräti 94 eri kansalaisuutta. Jotain muuta kieltä kuin suomea, ruotsia tai saamea maakunnan asukkaista puhuu äidinkielenään 4 270 henkilöä eli 2,8 prosenttia.  Kaikkiaan Etelä-Savossa puhuttiin vuonna 2015 74 eri kieltä. Yleisin kieli oli venäjä, jota puhui maakunnan vieraskielisistä äidinkielenään noin 40 prosenttia. Vaikka maahanmuutto on koko maan tavoin trendinomaisesti kasvanut 1990-luvulta alkaen ja nettomaahanmuutto on 2000-luvun aikana lähes tuplaantunut, ovat Etelä-Savon osuudet koko maahan suuntautuvasta maahanmuutosta ja ulkomaalaistaustaisesta väestöstä silti pysyneet pieninä.

Muun muassa nämä tiedot käyvät ilmi Etelä-Savon maakuntaliiton Tulevaisuusloikka – hankkeen (ESR) tuottamasta Kansainvälistyvä Etelä-Savo – trendikatsauksesta (1/2016).  Katsaus on luonteeltaan tilastokatsaus ja sen tarkoituksena on tarjota yleisluontoinen kokonaiskuva maakuntaan suuntautuvasta maahanmuutosta ja maahanmuuttajataustaisesta väestöstä sekä hahmotella maahanmuuton tulevaa kehitystä. Aineistona käytetään viimeisimpiä tilastotietoja ja muita aiheeseen liittyviä aineistoja. Katsauksen pääaineiston muodostavat Tilastokeskuksen muuttoliiketilasto, väestörakennetilasto sekä väestöennuste. Muina aineistoina katsauksessa on hyödynnetty muun muassa Maahanmuuttoviraston, Eurostatin sekä Euroopan muuttoliikeverkoston tietokantoja.

Katsaus tarjoaa eri toimijoille (mm. kunnat, kansalaiset, viranomaiset) tiiviissä ja nopeasti omaksuttavassa muodossa pohjatietoa maahanmuuttoa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Viime aikoina maahanmuuttoon liittyvää keskustelua on ymmärrettävästi käyty erityisesti turvapaikanhakijoiden ympärillä. Aiheeseen liittyvä käsitteistö on niissä herkästi mennyt sekaisin ja maahanmuuton kokonaiskuva ja mittasuhteet hämärtyneet. Todellisuudessa maahanmuuton syyt ovat huomattavasti moninaisempia ja turvapaikanhakijat ja pakolaiset muodostavat vain pienen osan maahanmuuton kokonaisuudesta. Katsauksella pyritäänkin myös selkeyttämään maahanmuuttoon liittyvää käsitteistöä sekä auttaa eri sidosryhmiä jäsentämään ja ymmärtämään paremmin maahanmuuton kokonaisuutta.Kansainvälistyvä Etelä-Savo - trendikatsaus

Päivitetty 16.05.2016

Tulosta sivu
EU
Vipuvoima
EAKR
Ely
Maakuntaliitto