Etelä-Savon kehittäjiä


 • Mikkelin yliopistokeskus
  Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston muodostama verkostomallinen tiedeyhteisö.
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  XAMK tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus- ja kehitystyötä ja tuottaa koulutustehtävään liittyviä palveluja.
 • ESEDU
  Etelä-Savon ammattiopisto on monialainen toisen asteen ammatillinen oppilaitos.
 • SAMI
  Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto tuottaa koulutuspalveluja, jotka mm. tukevat opiskelijan ammatillista osaamista ja luovat koulutusalojen verkottumisen kautta osaamista alueen elinkeinoelämää ja sen kehittämistä varten. 
 • Bovallius-ammattiopisto Pieksämäki
  Tarjoaa valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta, ammatillista peruskoulutusta luonnonvara-alalla, matkailu-ravitsemis- ja talousalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla. 
 • Savonlinnaseutu.fi
  Portaali, johon on koottu tietoa mm. Savonlinnan seudun yrittäjistä, koulutuksesta ja järjestötoiminnasta.
 • Meidän Pieksämäki
  Portaali, johon on koottu tietoa mm. Pieksämäen seudun yrittäjistä, järjestöistä ja kylätoiminnasta.
 • Miksei Oy Mikkelin kehitysyhtiön uudet sivut, tietoa mm. yrityspalveluista, matkailusta ja vapaa-ajasta sekä kärkihankkeista.
 • Mikkelin seudun uusyrityskeskus Dynamo
  Dynamo antaa maksutonta yritysneuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja jo toimiville, nuorille yrityksille.
 • Etelä-Savon yrittäjät
  Etelä-Savon yrittäjät paikallisyhdistyksineen ovat mukana paikallisessa ja maakunnallisessa kehittämis- ja vaikuttamistyössä.
 • EK
  Elinkeinoelämän keskusliitto edustaa jäseniään elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.
 • Etelä-Savon kauppakamari
  Etelä-Savon kauppakamari tarjoaa osaamistaan maakunnan elinkeinoelämän kehittämiseksi.
 • Finnvera
  Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen.
 • Metsäkeskus Etelä-Savo
  Metsäkeskus Etelä-Savo toimii runsaan miljoonan metsähehtaarin alueella maakunnallisena metsätalouden edistäjänä. 
 • ProAgria Etelä-Savo
  ProAgria Etelä-Savo on maatila- ja maaseutuyrittäjiä palveleva asiantuntijaorganisaatio.
 • Etelä-Savon ELY-keskus
  Mikkelissä toimipaikkaansa pitävä ELY-keskus on valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus. 
 • Etelä-Savon maakuntaliitto
  Etelä-Savon maakuntaliiton tehtävät liittyvät maakunnan suunnitelmalliseen kehittämiseen ja edunvalvontaan.

Suomalaisia ja kansainvälisiä tilastolähteitä

 • Tilastokeskus
  Tilastokeskus tuottaa valtaosan Suomen virallisista tilastoista ja on tilastoalan merkittävä kansainvälinen toimija

 • Toimiala Online
  Toimiala Online on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä tietopalvelu, joka sisältää tilastoja ja ennusteita yritystoiminnan, talouden ja työllisyyden kehityksestä
 • Suomen virallisen tilaston tuottajat (SVT)
  Suomen viralliseen tilastoon kuuluu noin 300 tilastoa, joita tuottaa 14 julkisen hallinnon organisaatiota
 • Findikaattori 
  Ajantasaista tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä indikaattoreiden muodossa. Indikaattori kertoo ilmiöstä tilastokuvion, taulukon ja analyysitekstin avulla
 • ENSTI
  Koulutukseen ja työvoimaan liittyviä ennusteita Opetushallituksen ylläpitämässä avoimessa tietopalvelussa
 • VIPUNEN Opetushallituksen tilastopalvelu
 • SOTKAnet indikaattoripankki Keskeisiä tietoja väestön hyvinvoinnista ja terveydestä
 • Muita tilastojen julkaisijoita Suomessa
  Tilastokeskuksen kokoama kattava lista muista tilastojen julkaisijoista Suomessa 
 • Eurostat 
  Euroopan yhteisöjen tilastotoimisto                                           
 • OECD
  Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
 • Muita kansainvälisiä tilastoja

Muita ennakointiportaaleja

 • Foresight.fi
  Kansallisen ennakointiverkoston ylläpitämät verkkosivut, joiden tarkoituksena on nostaa keskusteluun yhteiskuntamme uudet haasteet ja mahdollisuudet.
 • European Foresight Platform
  Eurooppalainen ennakointiverkosto