Työvoiman ja -paikkojen sijoittuminen

Pendelöinti

Työpaikkaomavaraisuus

Etelä-Savon kuntien korkein työpaikkaomavaraisuus on Mikkelissä (104,3 %), Savonlinnassa (101,7 %) ja Pieksämäellä (100,3 %). Alhaisin lukema on puolestaan Rantasalmella (70,8 %). Tuoreimmat tilastot ovat vuodelta 2016. 

Työpaikkaomavaraisuudella kuvataan kunnassa sijaitsevien työpaikkojen ja kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrän välistä suhdetta ( x kunnan työpaikat / x kunnan työlliset * 100). Työpaikkaomavaraisuus ei suoraan kerro kunnan työllisyys- tai taloustilanteesta tai työmatkojen pituuksista. Työpaikat ovat usein keskittyneitä kaupunkikeskustoihin, joihin suuntautuu liikennettä lähikunnista saakka. 

Lähde: Tilastokeskus