Lisää tietoa Etelä-Savon väestöstä ja muuttoliikkeestä:  Etelä-Savon väestönmuutoskatsaus 2018

Väestön sijoittuminen