Suoraan sisältöön

Aineistot

Barometrit, kyselyt

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2022

EK:n suhdannebarometri lokakuu 2022

Pk-yritysbarometri 2/2022

Etelä-Savon ammattibarometri 2/2022 (TE-toimisto)


Selvitykset ja raportit

Kansainvälisen toimintaympäristön muutoksen vaikutukset aluekehittämiseen Itä- ja Pohjois-Suomessa (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto)

Työvoiman saatavuus, työvoimapula ja kohtaanto-ongelmat vuonna 2022 (TEM)

Sitran megatrendit 2023

Tilastotietoja Etelä-Savon ruokasektorista (URAKKA-hanke)

Matkailualan toimialaraportti (TEM)

Sosiaali- ja terveyspalvelualan työvoima ja yrityskenttä (TEM)

Luonnontuotealan toimialaraportti (TEM)

Uusiutuvan energian toimialaraportti (TEM)

Monipaikkaisen asumisen rytmit Etelä-Savossa (Ruralia)

Ennakointi vahvemmin osaksi lainvalmistelua (VNK)

MDI:n väestöennusteet 2022 (MDI)

Ministeriöiden tulevaisuuskatsaus 2022 (Valtioneuvoston kanslia)

Local and regional experiences of remote work and multilocality (Nordregio)

Ukrainan sodan vaikutuksia Suomen työmarkkinoihin ja jatkuvan oppimisen haasteisiin (Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus)

Puutuoteteollisuuden alueelliset vaikutukset, Etelä-Savo

Näkymiä koulutuksen tulevaisuuksiin - Etelä-Savo 2035 -delfoiraportti (Koulutusportti-hanke)

Etelä-Savon väestöennuste 2021

Suomen ilmastopaneelin raportti 2/2021

Leipomoalan toimialaraportti (TEM)

Puutuoteteollisuuden toimialaraportti (TEM)

Kestävät kunnat 2030 -ennakointijulkaisu (Kuntaliitto)

Savonlinnan kaupan palveluverkkoselvitys

Tilastotietoja Etelä-Savon ruokasektorista 2020 (XAMK, HY, Luke)

Hiilivapaa Etelä-Savo loppuraportti

Etelä-Savon matkailun tulevaisuustarkastelu

Etelä-Savon väestö- ja muuttoliikekatsaus 2020