Suoraan sisältöön

Teknologia tuo maailman lähelle

• Etelä-Savossa teknologia kohtaa ihmisen! Teknologialla on onnistuneesti ratkottu arjen ja palveluiden haasteita. 

• Etenkään saavutettavuus ei ole enää ongelma, kun etäyhteydet maailmalle toimivat ja teknologia hoitaa, kuljettaa ja yhdistää.

• Dronet, hoitorobotit, robottitaksit ja etälääkärit ovat arkipäivää ja laajentavat harvaan, mutta taajaan asutun maakunnan elämisen mahdollisuuksia. 

Palvelujen saatavuus ja järjestäminen digitaalisesti sai Tulevaisuusikkuna -kyselyn vastaajat sankoin joukoin visioimaan arkielämän järjestämistä Etelä-Savossa uudella tavalla. Uusi teknologia mahdollistaa tuotannon ja toimintojen hajauttamisen, jolloin asumisen keskittymiskehitykselle ei ole todellista tarvetta. Vastaajien käsitysten mukaan teknologioiden kehittyessä niin työnteko, palvelujen järjestäminen kuin liikkuminenkin muuttuvat nykyisestä radikaalisti. Digitalisaatio nähtiin paitsi mahdollistajana myös uhkana: jotkut vastaajat olivat sitä mieltä, että jossakin vaiheessa digitalisaation kasvottomuus ”menee överiksi”, ja saa ihmiset lähtevät taas hakemaan sosiaalisia kontakteja ja kanssakäymistä. Myös eriarvoistuminen digitaitojen osalta herätti huolta vastaajissa. Toisaalta kaavailtiin tulevaisuuden kasvavaksi ammatiksi digimentoreita, jotka opastavat teknologian käyttöön otossa.