Suoraan sisältöön

Näkymiä koulutuksen tulevaisuuksiin - Etelä-Savo 2035

Koulutusportti – Etelä-Savon veto- ja pitovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana -hankkeessa hyödynnetään ennakointia, jotta ymmärrys koulutuksen tulevaisuudesta kasvaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä tunnistetaan paremmin. Esimerkiksi väestönrakenteen muutos, monipaikkaisuus ja digitaalisuus muovaavat koulutustarpeita, ja eteläsavolaisten koulutusverkostojen työ on muutoksessa. Jatkon kannalta on olennaista ennakoida suurten muutosten vaikutuksia koulutuksen järjestämiseen ja opiskelijoiden tarpeisiin, mutta myös ymmärtää heikkoja signaaleja, jotka voivat kääntää tulevaa suuntaa vahvistuessaan. Tilastojen ja lukujen ohessa on paikkansa myös laadullisella näkemystiedolla, jota Koulutusportissa pyritään vahvistamaan Delfoi-menetelmää hyödyntäen.

Koulutusportti-hankkeen tavoitteena on luoda vahva pohja Etelä-Savon koulutustoimijoiden yhteistyölle, jotta koulutuspolkuja voidaan suunnitella yhdessä jatkossakin. Koulutusportin ensimmäisessä Delfoissa koulutusasiantuntijat pääsivät hahmottelemaan yhteistyön pohjaksi koulutusta vuonna 2035. Koulutusportin syksyllä 2021 tehtävässä toisessa Delfoissa haastetaan vuoropuheluun myös yrittäjät sidosryhmineen.

Koulutustoimijoiden paneeli: Näkymiä koulutuksen tulevaisuuksiin - Etelä-Savo 2035

Yrittäjien ja elinkeinoelämän paneeli: Näkymiä koulutuksen tulevaisuuksiin - Etelä-Savo 2035