1.Rekisterinpitäjä
Nimi: Etelä-Savon maakuntaliitto
Käyntiosoite: Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli
Postiosoite: Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli
Puhelin: 015 321 130
Faksi: 015 321 1359
Sähköposti: kirjaamo@esavo.fi
2.Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Nimi: ennakointiasiantuntija Hanna Kautiainen
Osoite: Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli
Puhelin: 044 770 0519
Sähköposti: hanna.kautiainen@esavo.fi
3.Rekisterin nimi
Etelä-Savon ennakoinnin uutiskirje.
4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Etelä-Savon ennakoinnin uutiskirjeen postittaminen sähköpostitse.
Uutiskirjeen saa ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa ennakoinnin verkkosivujen kautta tai soittamalla tai lähettämällä sähköpostia uutiskirjeen ylläpitäjälle. Lisäksi rekisterin käyttötarkoitus on tiedottaa ennakointiin ja tulevaisuustyöhön liittyvistä yksittäisistä tapahtumista sekä lähettää yksittäisiä alueen tulevaisuuskuvaan liittyviä kyselyjä.
5.Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: Henkilön etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite (pakollinen). Muita tietoja ei kysytä.
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tilaajan itse ilmoittamat tiedot. Rekisteriin kerättävät tiedot saadaan puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisen käynnin yhteydessä, kun henkilö haluaa ko. tiedot lisättävän Etelä-Savon ennakoinnin uutiskirjeen jakeluun.
7.Tietojen luovutus
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.
8.Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot kerätään tietokantaan, joka on palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattu. Rekisteristä ei ole manuaalisia aineistoja.
9.Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on merkitty. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.
Tarkastusoikeutta, tiedon korjaamisoikeutta tai kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.