Suoraan sisältöön

Etelä-Savon matkailun tulevaisuustarkastelu

Matkailun tulevaisuustarkastelussa on tuotettu kolme tulevaisuuskuvaa Etelä-Savon matkailun tilasta vuonna 2030. Tulevaisuustarkastelu on osa alueellista matkailustrategian laatimista, ja sen on toteuttanut Esavoennakoi 360º - Etelä-Savon ennakointihanke (ESR). Tulevaisuustarkastelu on toteutettu sähköisin menetelmin hyödyntäen eDelphi.org -alustaa, sekä Teams –tapaamisia. Tulevaisuustarkastelun laatimiseen on eri prosessin vaiheissa osallistunut 38 henkilöä, joista aktiivisesti mukaan on osallistunut n. 25 henkilöä.

Tulevaisuustarkastelussa on luotu kolme tulevaisuuskuvaa, jotka kertovat Etelä-Savon matkailun ihannetilasta, vähiten ihanteellisimmasta tilasta, sekä todennäköisimmästä tulevaisuuden tilasta vuonna 2030. Tulevaisuuskuvat on luotu tulevaisuustaulukkomenetelmällä, jossa on pohjana on käytetty osallistujien valitsemia tärkeitä muutostekijöitä. Luodut tulevaisuuskuvat, tulevaisuustaulukko, sekä muuttujien arvot on esitelty alla olevissa kuvissa.

Etelä-Savon matkailun tulevaisuustarkastelun -raportin pääset lukemaan täältä:

Etelä-Savon matkailun tulevaisuustarkastelu 2030 -raportti (PDF 788 kt)

Etelä-Savon matkailun tulevaisuuskuvat

Tulevaisuuskuvat on muodostettu äänestämällä tulevaisuustaulukosta ihaanteellisen, vähiten ihanteellisin, sekä todennäköisin tulevaisuuden tila. Tulevaisuuskuvista Eldorado kuvaa ihanteellisinta tulevaisuuden tilaa vuonna 2030, Ryysyranta kuvaa vähiten ihanteellisinta tilaa vuonna 2030, ja Saimaa-ilmiö kuvaa todennäköisintä tulevaisuuden tilaa vuonna 2030.

Tulevaisuustaulukko

Tulevaisuustaulukko kuvaa Etelä-Savon matkailun tulevaisuustarkastelussa luotuja muuttuja (sarake 1)  ja niiden vaihtoehtoisia tulevaisuuden arvoja (sarakkeet 2-4).

Alla olevasta linkistä voit ladata tulevaisuustaulukon tekstiversion saavutettavassa muodossa:

Tulevaisuustaulukko saavutettavassa muodossa (PDF 135 kt)

Tulevaisuustaulukon muuttujien selitteet

Alla on kuvattu muuttujakohtaisesti tulevaisuustarkastelun vaihtoehtoisia arvoja.