Suoraan sisältöön

Kunnat muutoksessa -

Etelä-Savon kuntien asemoituminen rakenne- ja kestävyysmuutoksessa

(KUMU 2030)

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa ja tukea kuntien strategista asemoitumista kaksoismurroksessa: miten Etelä-Savon kunnissa tulkitaan muutoksia ja miten kunnat selviytyvät yhtä aikaa tapahtuvasta hallinnon rakennemuutoksen ja yhteiskunnan kestävyysmuutoksen aiheuttamasta murroksesta. 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti toteuttaa hankkeen 1.3.2023 – 31.12.2024. Rahoitus tulee Etelä-Savon Maakuntaliiton AKKE-rahoituksesta.Selviävätkö kunnat muutoksessa?

Soteuudistus, kestävyysmurros, kunnan roolin muutokset – miten oma kotikuntasi selviää?

Kunnat ovat keskellä kahta suurta murrosta, joiden vaikutukset heijastuvat laajasti yhteiskuntaan.

Kestävyysmuutoksen edellyttämä siirtyminen kohti sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestäviä tavoitteita edellyttää kunnilta monenlaisia toimia. Tässä murroksessa kunnilla on tärkeä rooli. Ne ovat toisaalta osaltaan vastuussa yleisten kestävyystavoitteiden toimeenpanosta, samalla kuntien päätöksentekijät joutuvat pohtimaan toimenpiteiden oikeudenmukaisuutta ja hyväksyttävyyttä kuntalaisten keskuudessa.

Samaan aikaan hallinnollinen rakennemuutos (kuten hyvinvointialueiden perustaminen) haastaa kuntia hahmottamaan tehtävänsä ja roolinsa uudelleen.

Tulevaisuus on avoin erilaisille vaihtoehtoisille kehityssuunnille, joten kunnat voivat myös itse vaikuttaa siihen, millaiseksi niiden tulevaisuus muodostuu. Jotta kunnat voivat paremmin varautua tulevaisuuden uhkiin sekä epävarmuuteen, ja toisaalta valjastaa tulevaisuuden mahdollisuudet palvelemaan kestävää kuntakehitystä, tarvitaan tietoa ja keskustelua tulevaisuudesta.

Kartoittamalla ja kokoamalla yhteen Etelä-Savon kunnissa olevaa tietoa muutosten kohtaamisesta, muutoksiin varautumisesta sekä muutosten tuomista mahdollisuuksista ja uhista, sekä luomalla kuntien välistä keskustelua, voidaan tukea Etelä-Savon kuntien resilienssiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa muutosten ennakointiin ja tukea paikallisten kuntien kestävää uudistamista sekä maakunnan älykästä sopeutumista. Yhdessä voimme rakentaa parempaa kuntatulevaisuutta!


Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa Etelä-Savon kuntien strategisista linjauksista ja päätöksentekijöiden näkemyksistä koskien hallinnollisten rakennemuutosten seurauksia. Lisäksi tietoa tuotetaan kestävyysmuutoksen luomista uhista ja mahdollisuuksista sekä niiden vaikutuksista kuntien asemaan alueensa kehittäjinä ja elinvoiman tukijoina. Hankkeessa luodaan tulevaisuuspolkuja vuoteen 2030, sekä vahvistetaan yhteistyötä yliopistotoimijoiden ja kuntien välillä muun muassa Studia Localis seminaarisarjan muodossa. Keskeisenä tavoitteena on luoda aktiivista ja yhdenaikaista keskustelua kunnissa ja kuntien välillä sekä vahvistaa luottamusta siihen, että asioihin voidaan pienissäkin kunnissa vaikuttaa niin kuntien sisäisen kuin kuntien välisen yhteistyön kautta. Hankkeen tavoitteet on koottu alla olevaan kuvaan.

Hankkeen esittelyn löydät tästä  ja esittelyn videoituna tästä


Hankkeen yhteystiedot

Annamari Kiviaho, hankkeen projektipäällikkö,  väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, annamari.e.kiviaho@helsinki.fi 

Torsti Hyyryläinen, hankkeen vastuullinen johtaja, tutkimusjohtaja, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, torsti.hyyrylainen@helsinki.fi