Katsaus 2017 keskeisiin ulkoisen toimintaympäristön ilmiöihin ja kehityssuuntiin

Tässä esityksessä luodaan katsaus vuoden 2017 keskeisiin ilmiöihin ja kehityssuuntiin.  Katsauksen tavoitteena on vetää yhteen kuluneen vuoden kehitystä sekä tarkastella Etelä-Savon ulkoisen ympäristön skenaarioiden 2030 mahdollista vahvistumista. Katsaukseen koottu materiaali auttaa jäsentämään toimintaympäristön eri osa-alueiden kehitystä ja antaa pohjaa tulevaisuuden mahdollisten kehityskulkujen hahmottamiselle ja niihin varautumiselle.