Suoraan sisältöön

Osaamistarpeiden ennakointi

Tälle sivulle rakentuu tietoa Etelä-Savon osaamistarpeiden ennakoinnista.

Etelä-Savon osaamistarpeiden ennakoinnin toimintamallin tarkoituksena on koota yhteen tietoa eri alojen työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeista sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä, sekä tuoda sitä asiasta kiinnostuneiden hyödynnettäväksi ja arvioitavaksi. Toimintamallissa osallistetaan alueen keskeisiä toimijoita, huomioiden eri tahojen tuottama tilasto- ym. ennakointitieto.

Sivustoa kehittää Etelä-Savon maakuntaliiton ESR-rahoitteinen Punos - osaamisen verkostot ja toimintatapojen kehittäminen Etelä-Savossa -hanke.

Ajankohtaiset pilotoinnit ja kokeilut

Lisäksi vuoden 2023 aikana järjestään tietyille verkostoille ja toimijoille kohdennettuja pilotointeja.