Suoraan sisältöön

Osaamistarpeiden ennakointi

Minkälaista osaamista Etelä-Savossa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa?

Minkälaista osaamista Etelä-Savossa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa?

Tälle sivulle rakentuu Etelä-Savon osaamistarpeiden ennakoinnin toimintamalli.

Toimintamallin tarkoituksena on koota yhteen tietoa eri alojen työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeista sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä, sekä tuoda sitä asiasta kiinnostuneiden hyödynnettäväksi ja arvioitavaksi. Toimintamallissa osallistetaan alueen keskeisiä toimijoita, huomioiden eri tahojen tuottama tilasto- ym. ennakointitieto.

Etelä-Savon osaamistarpaiden ennakoinnin toimintamalli luodaan ja pilotoidaan Esavoennakoi 360º - Etelä-Savon ennakointihankkeessa (ESR).

Linkkejä muualla tehtävään osaamisen ennakointityöhön:

Vaikuttavaan ennakointiin: Valtakunnallisen työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointijärjestelmän kehittäminen (pdf)