Suoraan sisältöön

Osaamisen verkostot ja tietolähteet

Alla on esitetty Punos -osaamisen verkostot ja toimintatapojen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeen (ESR) luoma verkostokartta Etelä-Savossa toimivista verkostoista osaamisen ennakoinnin ympärillä. Verkostokartta on luotu hankkeessa toteutun lähtötilaselvityksen avulla, johon on haastateltu 20 henkilöä, jotka edustavat alueen 10 oppilaitosta ja 3 yritysjärjestöä. Haastateltaville on annettu mahdollisuus täydentää ja korjata verkostokartassa esitettyjä yhteyksiä ja verkostotoimijoita.

Verkostokartassa on esitetty kaksi verkostoa: Koulutustoimijoiden ja Yritysjärjestöjen verkostot.

Koulutustoimijoiden verkostotoimijoihin kuuluvat Esedu, Samiedu, Xamk, Otavia, Mikkelin kesäyliopisto, Savonlinnan kesäyliopisto, Spesia koulutus, STEP koulutus, Diak, sekä Mikkelin yliopistokeskus, jonka alla toimivat LUT-yliopistot, Helsingin yliopisto, ja Aalto-yliopisto.

Yritysjärjestöjen verkostotoimijoihin kuuluvat MTK-Etelä-Savo, Etelä-Savon Yrittäjät, sekä Etelä-Savon Kauppakamari.

Verkostokartasta on nähtävissä, että erityisesti koulutustoimijoilla on paljon omia verkostojaan, jotka eivät linkity toisiinsa. Verkostoista puuttuu koordinoiva taho ja verkostot ovatkin toisistaan irrallisia. Yhteisiä verkostoja vaikuttaa olevan enemmän samalla tasolla toimivilla oppilaitoksilla esim. ammattikoulutuksella ja kesäyliopistoilla.

Verkostokartan lisäksi lähtötilaselvityksessä on kartoitettu yleisiä tietolähteitä, joita alueen toimijat käyttävät osaamistarpeiden arviontiin. Näitä tietolähteitä ovat:

  • TEM raportit
  • Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta
  • Maakunnalliset strategiat - Maakuntastrategia ja Älykkään erikoistumisen strategia
  • Maakuntaliiton tuottamat materiaalit
  • Yleisesti heikot signaalit koulutusaloilla
  • Erilaiset barometrit esim. PK-yritysbarometri
  • Erilaiset räätälöidyt kyselyt mm. yritysjärjestöjen tuottamat
  • TEkoälyyn pohjautuv alueellinen osaamisdata (HeadAI)