Suoraan sisältöön

Julkaistu 23.09.2021

Erityisesti yrityksiä kaivataan nyt mukaan tulevaisuuskeskusteluihin

Etelä-Savossa päätöksentekijät ovat uuden edessä. Koronapandemian jälkeiseen aikaan on katsottava ja luotava suuntaviivat elinvoimaiselle tulevaisuudelle. Kristallipalloa tulevaisuuden tuntemiseksi ei ole niin yrityksillä kuin kuntapäättäjilläkään, mutta tietoa ja tukea strategisen päätöksenteon tueksi on tarjolla.

Etelä-Savossa on syksyn mittaan yrityksille tarjolla monenlaisia mahdollisuuksia saada tietoa tulevaisuuden suunnittelun tueksi. Yritykset voivat hyödyntää omaan liiketoimintaan liittyvissä ratkaisuissa koottua ennakointitietoa, kuten vaikkapa trendien ja megatrendien vaikutuksia tulevaisuuden näkymiin alueellisesti.

Maakuntaliiton Esavoennakoi 360° -hanke järjestää maakunnallisen osaamisen ennakointifoorumin 18.10.
Foorumi kokoaa kaikki osaamisteemasta kiinnostuneet yhteen ja pureutuu erityisesti yritysten näkökulmaan.

Lisäksi luvassa on vuoteen 2050 tähtääviä skenaariotyöpajoja, jotka ovat avoimia ja maksuttomia kaikille.

Skenaariotyöpajoista yritykset saavat tietoa globaaleista ja alueen kannalta merkittävistä toimintaympäristön muutostekijöistä, mahdollisuuksista ja uhista. Tästä on hyötyä liiketoimintaa koskevissa ratkaisuissa.

- Etelä-Savossa ennakointia halutaan tehdä laajassa toimijoiden välisessä yhteistyössä ja skenaariotyöpajoissa onkin mahdollisuus osallistua Etelä-Savon tulevaisuuden sanoittamiseen. Mitä monipuolisempi joukko osallistuu ennakointiin, sitä enemmän eri toimijat voivat hyötyä tuotetusta tiedosta, kertoo ennakointiasiantuntija Antti Rajala Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Etelä-Savon maakunnallinen ennakointisivusto esavoennakoi.fi toimii yhteisenä verkkoalustana, joka kokoaa alueen kehitykseen liittyvää tietoa.

Syksyn ennakointitapahtumat on koottu tänne: https://esavoennakoi.fi/tapahtumat 

Maakunta ei pysy elinvoimaisena ilman osaavaa työvoimaa 

Yksi maakunnan kannalta kriittinen asia on varmistaa työvoiman saatavuus tulevaisuudessa. Jotta tähän päästään, täytyy koulutuksen vastata työelämän tarpeita.
Asiaa katsotaan myös opiskelijoiden kannalta: Minkälainen koulutus takaa työpaikan nyt ja tulevaisuudessa? 

- Maakunnan tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että saamme jatkossakin koulutettua työvoimaa työntekijäpulasta kärsiville aloille. Yritysten tarpeet tulisivat kuulluksi ja tarjottavat koulutukset tukisivat näitä tarpeita. Maailma muuttuu, työ muuttuu ja koulutuskaan ei pysy samana, sanoo Koulutusportti-hankkeen projektipäällikkö Marianne Heikkinen Xamkista.

Hankkeessa tehdään Delfoi-menetelmällä selvitys, johon panelisteja etsitään elinkeinoelämän parista. Aiemmin Delfoi-kartoitus on tehty eteläsavolaisille koulutustoimijoille.
Koulutusportti-hanke on ollut mukana myös Sitran Etelä-Savon Osaamisen aika -foorumeissa, joissa painotettiin elinikäistä oppimista osana tuottavuutta ja hyvinvointia.  

Hankkeessa rakennetaan Savostamo-verkkosivua, jossa tietoa koulutuksesta annetaan inhimillisellä ja ymmärrettävällä otteella. Opiskelija tai opiskelijaksi aikova löytää yhdestä paikasta maakunnan kiinnostavat koulutukset, ilmiöt ja työpaikat. Verkkosivu lanseerataan talven 2021-22 aikana. Koulutusportti - Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana -hanke on käynnissä vuoden 2022 loppuun saakka.

Etelä-Savon maakuntaliiton ESR-rahoitteisen Esavoennakoi 360°-hankkeen tarkoituksena on vahvistaa ja monipuolistaa alueen ennakointikulttuuria, parantaa ennakointiosaamista sekä hyödyntää verkostomaista toimintatapaa alueen päätöksenteossa ja suunnittelussa. Hankkeen koulutuksissa on ollut yhteensä noin 100 osanottajaa. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2019 - 31.3.2022. Etelä-Savon maakuntaliitossa ennakointiin liittyviä hankkeita on ollut käynnissä vuodesta 2014 lähtien.

Lisätietoja:

Hanna Kautiainen, ennakointiasiantuntija, Etelä-Savon maakuntaliitto
P. 044 770 0519, hanna.kautiainen(a)esavo.fi

Antti Rajala, ennakointiasiantuntija, Etelä-Savon maakuntaliitto
P. 040 610 8205, antti.rajala(a)esavo.fi

Marianne Heikkinen, projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
P. 040 486 9649, marianne.heikkinen@xamk.fi