Suoraan sisältöön

Julkaistu 02.05.2024

Etelä-Savon ruoka-alalle ja matkailulle haetaan uutta kiinnostavuutta

Etelä-Savon ruoka-ala ja ruokamatkailu kytkeytyy tiiviisti osaksi Saimaan seudun European Region of Gastronomy -juhlavuotta. Maakunnalle saadun kansainvälisen huomion myötä matkailualaa virkistämällä pyritään kompensoimaan muiden elinkeinoelämän sektoreiden alavireistä tilannetta.

Etelä-Savon maakunnan alueellisia kehitysnäkymiä tarkasteltiin työ- ja elinkeinoministeriön koostejulkaisua varten yhteistyössä seudullisten toimijoiden kanssa. Etelä-Savon maakuntastrategian kärjet ovat metsä, ruoka ja vesi – luonnonvaroihin ja luontoarvoihin liittyvä osaaminen ja niiden kestävä hyödyntäminen. Saimaan alueen valinta European Region of Gastronomy -tittelin saajaksi vuodelle 2024 tuo Itä-Suomeen kansainvälisiä ja kotimaisia vierailijoita, uudenlaisia ruuan ja kulttuurin yhdistäviä tapahtumia sekä ruoka-alan kilpailuja. 

Teknologiateollisuuden kysynnän heikentyminen on jatkunut. Koko maassa liikevaihto laski vuoden toisella vuosineljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna 1,1 %, Etelä-Savossa liikevaihto supistui 7 %. Etelä-Savossa rakentamisen kokonaisvolyymi kääntyi laskuun loppuvuonna 2023. Sahatavaramarkkinoilla kysynnän epävarmuus jatkunee myös kuluvana vuonna. Kahden huippuvuoden jälkeen metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä heikentyi vuonna 2023 selvästi keskeisillä markkina-alueilla. 

Samaan aikaan panostukset luontomatkailun ja kokonaisvaltaisen palvelutarjonnan kehittämiseen samoin kuin uudet matkailuinvestoinnit maakunnan alueella luovat uskoa Saimaan matkailun kasvuun tulevaisuudessa. 2023 Etelä-Savossa kirjattiin ennakkotietojen mukaan 611 793 rekisteröityä majoitusvuorokautta (+1,9 %). Lisäksi maakunnassa on yli 200 maatilamatkailutoimijaa, joiden majoitusvuorokaudet eivät näy tilastoissa. 

Matkailualan noste näkyy muun muassa siinä, että MaRa-alan (matkailu- ja ravintolapalvelut) koulutukseen on hakeutunut aiempia vuosia enemmän opiskelijoita. Arvonlisäveron korotus heikentää kotimaista kulutuskysyntää ja tekee Suomesta vähemmän kilpailukykyisen matkakohteen kotimaisille ja ulkomaisille matkailijoille. 

Koulutukseen ja työkokemukseen liittyviä syitä oli rekrytointivaikeuksien takana vuonna 2023 Etelä-Savossa selvästi koko maan osuutta vähemmän. Rekrytointivaikeuksia Etelä-Savossa oli Suomen maakunnista toiseksi vähiten. Työttömien kokonaismäärä on kuluneen vuoden aikana noussut ja laskenut paljolti lomautettujen määrän vaihtelun mukaan. Työttömien aktivointiasteessa on vuoden 2023 toukokuun jälkeen ollut laskusuuntaus, joka valtaosin johtuu palkkatuella työllistettyjen määrän pienenemisestä. Aktivointiaste oli Etelä-Savossa tammikuun lopussa 30 prosenttia.

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2024

Lisätietoja: Ennakointiasiantuntija Merja Toijonen, merja.toijonen(at)ety-keskus.fi