Etelä-Savon matkailun tulevaisuustarkastelu 2030

Matkailun tulevaisuustarkastelussa on tuotettu kolme tulevaisuuskuvaa Etelä-Savon matkailun tilasta vuonna 2030. Tulevaisuustarkastelu on osa alueellista matkailustrategian laatimista, ja sen on toteuttanut Esavoennakoi 360º - Etelä-Savon ennakointihanke (ESR) touko-kesäkuussa 2020.

Lue lisää tulevaisuustarkastelusta koontisivustolta.

  • 26.06.2020

Aineistopankki

Uusiutuvan energian näkymät 2019 (TEM)

Puutuoteteollisuuden näkymät 2019 (TEM)

Matkailualan näkymät 2019 (TEM)

Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkymät 2019 (TEM)

Liike-elämän palvelujen näkymät 2019 (TEM)

Elintarvikealan näkymät 2019 (TEM)

Luonnontuotealan toimialaraportti 2019 (TEM)

Matkailun toimialaraportti 2019

Uusiutuvan energian toimialaraportti 2018

Sote-alan toimialaraportti 2018

Puutuoteteollisuuden toimialaraportti 2018

Elintarvikealan toimialaraportti 2018 (TEM)

Majoitus- ja ravitsemustoimialan yritysten kehitys Etelä-Savossa 2010-2016 (ELY-keskus)

Etelä-Savon soteammattihenkilöstön selvitys

Pankki- ja rahoitusalan tulevaisuudennäkymiä (OP-ryhmä, Sari Heinonen)

Luonnontuoteala toimialaraportin valossa (TEM)

Elintarvikealan kasvunäkymiä (TEM)

Katsaus sote-palveluihin - mullistuksia ja näkymiä

Katsaus kaivosalan näkymiin Suomessa (TEM)

Liike-elämän palvelujen ja ohjelmistoalan kasvun näkymiä ja haasteita (TEM)

Uusiutuvan energian näkymiä ja kehittämistarpeita  (TEM)

Puutuotealan kasvunäkymiä (YM)

Matkailun kehitysnäkymiä (TEM)

Liikenne- ja logistiikka-alan osaamis- ja koulutustarpeiden kehitysnäkymiä (OPH)

Vaihtoehtoisia skenaarioita maataloudesta vuoteen 2030 (LUKE)

Terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialaraportti (TEM)

Energia-alan osaamistarpeet tulevaisuudessa (OPH)

Metsäalan osaamistarpeet (OPH)

Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet (OPH)

Metsätoimialan tulevaisuuden skenaarioiden aluetaloudelliset vaikutukset Etelä-Savossa

Metsätoimialan aluetaloudellinen vaikuttavuus Etelä-Savossa - Tulevaisuusvisio 2020-luvulle

Etelä-Savon matkailun tulevaisuustarkastelu 2030

Etelä-Savon väestönmuutos- ja muuttoliikekatsaus 2020

Tulevaissuussalkku haltuun -koulutus I - Tiedolla johtaminen aluekehittämisessä

Etelä-Savon väestöennuste 2040

Etelä-Savon elinvoimamittaristo (päivitetty syyskuussa 2019)

Lomakiinteistökaupan kehitys 2008-2018 Etelä-Savossa ja koko maassa

Etelä-Savon kuntataloustiedot 2018 (päivitetty 10.6.2019)

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja

Robert Nemlanderin esitys Etelä-Savon tulevaisuusfoorumissa 14.2.2019

Etelä-Savon väestönmuutoskatsaus 2018

Ennakointityö Etelä-Savossa -tietoisku

Tiedolla johtaminen aluekehittämisessä (VNK raportti)

Ennakoinnin työkalupakki -koulutus V: Kuluttajatrendit

Ennakoinnin työkalupakki -koulutus V: Syväluotaus digitalisaatioon

Tee tulevaisuus! Pk-yrityksen ennakoinnin opas

Ennakoinnin työkalupakki -koulutus IV: Ennakointi työhyvinvoinnin lähteenä

Ennakoinnin työkalupakki -koulutus IV: Ennakointi verkostotyönä

Yrittäjyyden uudet suunnat (VNK selvitys)

Ennakoinnin työkalupakki -koulutus III: Tilastot ja ennusteet

Ennakoinnin työkalupakki -koulutus III: Ennakoinnin menetelmiä

Ennakoinnin työkalupakki -koulutus II: Strateginen ennakointi

Ennakoinnin työkalupakki -koulutus I: Mitä ennakointi on?

Etelä-Savon ennakoinnin toimintamalli

Etelä-Savon GPI (Genuine Progress Index)

Kansainvälistyvä Etelä-Savo -katsaus

Etelä-Savon ikääntymiskatsaus

Etelä-Savon skenaariot 2030

Etelä-Savon muuttoliikekatsaus

Tulevaisuuden muuttuvat osaamistarpeet