Suoraan sisältöön

Etelä-Savon osaamisen ennakointifoorumi

Etelä-Savon osaamisen ennakointifoorumi 1, 1.10.2020.

Miten osaamistarpeita ennakoidaan nyt ja tulevaisuudessa? Mitä tietoa nykyisellään on jo olemassa ja mitä puuttuu? Minkälaista osaamista Etelä-Savossa tarvitaan? Etelä-Savon I osaamisen ennakointifoorumi on lähtölaukaus verkostomaisesti toteutettavalle, aluelähtöiselle ja yhteiselle osaamistarpeiden ennakointiprosessille. Foorumi kokoaa kaikki asiasta kiinnostuneet yhteen

torstaina 1.10.2020 klo 12–16

Tilaisuus järjestetään sähköisesti Zoomissa. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille. 

Ohjelma:

Ennakoidaan yhdessä

Anne Kokkonen, kehittämispäällikkö, Etelä-Savon maakuntaliitto 
 

Osaamisen aika – kuinka vastaamme osaamisella toimintaympäristön muutoksiin?

Tapio Huttula, vanhempi neuvonantaja, Sitra 

Miten ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita?

Johanna Ollila, tutkimuspäällikkö, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus 
 

Jatkuvan oppimisen uudistaminen Etelä-Savossa

Pekka Pitkänen, jatkuvan oppimisen koordinaattori, Etelä-Savon ELY-keskus 
 

Miten osaamistarpeita ennakoidaan Etelä-Savossa?

Etelä-Savon aluepaneeli 

Satu Nieminen, ryhmäpäällikkö, Osuuskauppa Suur-Savo

Hannu Fyhr, Koulutuksen erityisasiantuntija, SAMIedu

Pekka Hytinkoski, pedagoginen suunnittelija, Helsingin yliopisto

Anne Havukainen, rehtori, Mikkelin kesäyliopisto

Ville Eerikäinen, TKI-asiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Etelä-Savon osaamistarvekysely 1, 2020

Etelä-Savon osaamistarvekysely on toteutettu 16.10. – 13.11.2020. Kyselyyn on vastannut 31 asiantuntijaa. Kyselyn on toteuttanut Etelä-Savon maakuntaliiton ESR-rahoitteinen Esavoennakoi 360° -hanke.

Kyselyn tarkoituksena on ollut kartoittaa osaamistarpeiden ennakoinnin nykytilaa ja kehittämiskohteita Etelä-Savossa. Osaamistarpeita ennakoimalla vastaamme siihen, miten yritykset saavat tulevaisuudessa osaajia ja toisaalta, miten nuorille ja aikuisille löytyy työ- ja opiskelumahdollisuuksia.

Kyselyn pohjalta lähdetään rakentamaan yhteistä Etelä-Savon osaamisen ennakoinnin toimintamallia. Mallin tarkoituksena on koota yhteen tietoa eri alojen työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeista sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä sekä tuoda sitä asiasta kiinnostuneiden hyödynnettäväksi ja arvioitavaksi. Toimintamallissa osallistetaan alueen keskeisiä toimijoita ja huomioidaan eri tahojen tuottama tilasto- ym. ennakointitieto. Etelä-Savon osaamistarpeiden ennakoinnin toimintamalli luodaan ja pilotoidaan Etelä-Savon maakuntaliiton toteuttamassa Esavoennakoi 360° -hankkeessa (ESR).

Etelä-Savon osaamistarvekysely 1, 2020 - tulokset (PDF 492 kt)