Suoraan sisältöön

Etelä-Savon tulevaisuusikkuna

Etelä-Savon tulevaisuusikkuna 2030

Etelä-Savon tulevaisuudennäkymiä yhteenkokoava tulevaisuusikkuna on valmistunut! Maakunnassamme tulevaisuutta visioidaan yhdessä ja osallistaen. Vuoden 2018 aikana toteutettu Tulevaisuusikkuna -kysely haastoi pohtimaan Etelä-Savon tulevaisuutta vuoteen 2030 mennessä. Laaja tulevaisuuskysely oli auki esavoennakoi.fi -verkkosivustolla kesä-elokuussa 2018, ja sitä täydennettiin suppeammalla kyselyllä SYKE -yritysmessuilla Mikkelissä 5.9.2018. Kaikkiaan kysely tuotti n. 250 vastausta, joista noin puolet vastasi verkkosivustolla ja puolet messuilla. Kysely tuotti elämänlaatuun, luonnonympäristöön, asukkaisiin, palveluihin, työelämään, yrityksiin ja toimialoihin liittyviä vastauksia, kun näköpiirissä oli vuosi 2030. Kyselyn painotus oli erityisesti alueen toivottavassa ja halutussa tulevaisuudessa. Tulevaisuusikkunan visualisoitiin mainostoimisto Kixit Oy:n toimesta. Tulevaisuusikkunasta laadittiin raportti, ja lisäksi kyselyn eri osa-alueita on avattu tämän sivuston alasivuilla. Tulevaisuusikkunaa päivitetään jatkuvaluonteisesti ja sen muodostamisessa hyödynnetään vahvasti alueen eri toimijoiden näkemyksiä toimintaympäristön keskeisistä kehityssuunnista.

Tulevaisuusikkuna -raportti (PDF 2,7MB)

Tulevaisuusikkuna - kuva otsikoilla

Tulevaisuusikkuna -kuva ilman otsikoita

Ruudunlukulaitteelle rakennettu saavutettava versio Tulevaisuusikkuna -raportista ja siinä esiintyvistä kuvioista on ladattavissa alla olevasta linkistä:

Tulevaisuusikkuna -raporttin kaaviot saavutettavassa muodossa (PDF 1,15MB)

Piirroskuva tulevaisuudesta.