Uutisarkisto

Hallituksen tulevaisuusselonteko pureutuu työn murrokseen

01.08.2017

Valtioneuvosto on 8.6.2017 antanut eduskunnan käsittelyyn tulevaisuusselonteon 1. osan otsikolla ”Jaettu ymmärrys työn murroksesta”. Selonteko avaa työn murrosta viiden keskeisen muutoskulun kautta: työn sisällöt ja käytännöt, työnantajan ja työntekijän välinen suhde, toimeentulo, osaaminen sekä yhteiskuntaan kiinnittyminen. Selonteossa pohdiskellaan mm. muuttuvia käsityksiä työn ja toimeentulon yhteydestä sekä palkkatyön ja yrittäjyyden rajoista.

Selonteko tarkastelee työn tulevaisuutta noin 20 vuoden aikajänteellä. Työn pohjustuksena on VTT Oy:n selvitys Kohti jaettua ymmärrystä työn tulevaisuudesta, jossa tehtiin laajamittainen kirjallisuuskatsaus sekä järjestettiin työpajoja, seminaareja, keskustelutilaisuuksia sekä asiantuntijatapaamisia.

Nykyhallituskaudella tulevaisuusselonteko toteutetaan kahdessa osassa. Kesällä 2018 julkaistavassa selonteon toisessa osassa etsitään valmiuksia ja ratkaisuvaihtoehtoja työn murroksen haasteisiin.

Tulevaisuusselonteon 1. osa

Katsaus lomakiinteistökauppojen kehitykseen on julkaistu!
Lomakiinteistöjen kauppa on kehittynyt vuosina 2015-2018 Etelä-Savossa suotuisasti. Kaikkien lomakiinteistökauppojen kasvu on yhteenlaskettuna n. 12 %. Eniten kysyntä on kasvanut omarantaisista mökeistä, jotka sijaitsevat yleis- tai ranta-asemakaava-alueella. Näitä kohteita myytiin viime vuonna 34 % vuotta 2015 enemmän.
28.08.2019
Etelä-Savon tulevaisuusfoorumi 2019
Mikpoli -sali 14.2.2019 klo 12-16
10.12.2018
Matkailualan osaamistarpeet Etelä-Savossa
Pehmeät ja monialaiset taidot korostuvat matkailusektorilla.
19.04.2018
Etelä-Savossa on eniten majoitusta tarjoavia maatiloja
Verottajan tilastoista käy ilmi, että Etelä-Savossa on eniten majoituspalveluja myyviä maatiloja. Myös majoituksen myynnistä saadut tulot ovat ovat maakunnassa maan korkeimmat.
19.04.2018
Etelä-Savon maa- ja elintarviketalous tulevaisuuslasien läpi katsottuna
kirjoittajat: Pasi Rikkonen (Luke) ja Hanna-Maija Väisänen (Ruralia-instituutti), kuva: Pasi Rikkonen
19.01.2018